2,066
Dziś Piątek
2023-03-31

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w powiecie pszczyńskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-31 Najrzadziej wybierane uprawnienia w powiecie pszczyńskim

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-31 godz: 7:37:47
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pszczyńskim wynosi: 16298
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pszczyńskim wynosi: 8600
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w powiecie pszczyńskim potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu marzec 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w powiecie pszczyńskim – marzec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1
2
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
1
3
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
1
4
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1
5
Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy doszkalające
1
6
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
1
7
Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
1
8
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
1
9
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów
1
10
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w powiecie pszczyńskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w powiecie pszczyńskim?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: