2,066
Dziś Piątek
2023-03-31

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie pszczyńskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-31 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie pszczyńskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-31 godz: 7:37:47
2.Ilość wszystkich firm w powiecie pszczyńskim wynosi: 16298
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie pszczyńskim wynosi: 8600
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-31 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. W tym czasie w powiecie pszczyńskim ich liczba zwiększyła się o 6, tym samym jednoznacznie zarysowując swoją przewagę nad branżą z pozycji drugiej.
Drugie miejsce
Tutaj z kolei znajdziemy Pozostałe formy udzielania kredytów z przyrostem o 4 firm, który stanowi 67% w stosunku do miejsca pierwszego.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Działalność związana z oprogramowaniem. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 3.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie pszczyńskim za okres 1-31 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
6
2
Pozostałe formy udzielania kredytów
4
3
Działalność związana z oprogramowaniem
3
4
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3
5
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3
6
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
2
7
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2
8
Działalność fotograficzna
2
9
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
2
10
Działalność paramedyczna
2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie pszczyńskim w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie pszczyńskim

Trwa pobieranie danych...